Reklama

Deutsch Aktuell

Częstotliwość: dwumiesięcznik; pierwszy numer ukazał się w 2003 roku
Zasięg: ogólnopolski
Nakład: 10 000 egzemplarzy
Cena detaliczna: 9,50 zł
Specyfikacja: Teksty (+ słownictwo) opracowane na różnym poziomie zaawansowania ze wskazaniem na osoby średnio zaawansowane i zaawansowane. Pismo jest materiałem pomocniczym i uzupełniającym do nauki i doskonalenia języka niemieckiego. Dodatkowo proponujemy nagrania MP3 do wybranych artykułów.
Odbiorcy: fani języka niemieckiego, uczniowie liceów oraz gimnazjów, nauczyciele, lektorzy, studenci, kursanci, osoby samodzielnie uczące się języka.

 

KONTAKT W SPRAWIE REKLAM
W celu uzyskania szczegółowych informacji,
oferty reklamowej oraz cennika, prosimy o kontakt:

Katarzyna Górka
tel. 61 833 30 03
kom. 691 446 218
katarzyna@colorfulmedia.pl